PĒDĒJAIS LAIKS ATBRĪVOTIES NO PARTIJU JŪGA.

Pēdējais laiks atbrīvotiesTautieti! Ir pēdējais laiks atbrīvoties no Tautas varu uzurpējušo politisko partiju jūga.

Korupcija, visatļautība, finanšu līdzekļu izsaimniekošana, deputātu un valsts amatpersonu patvaļa pieņemot prettautiskus likumus un lēmumus ir novedusi tautu izmisumā. Saeimā sēdošo politisko partiju realizēto “Veiksmes stāstu” dēļ vairāki simti tūkstoši Latvijas iedzīvotāju bija spiesti pamest Latviju iztikas meklējumos.

Lūdzu Jūs uzmanīgi iepazīties ar klātpievienoto informāciju,  izdarīt savu personīgo izvēli un aktīvi iekļauties mūsu kopējas Tēvzemes sakārtošanā (pirmkārt panākot likumdošanas un valsts pārvaldes sistēmas sakārtošanu – tām ir jākalpo latviešu tautas vairākuma interešu aizsardzībai un tiesu varai ir jānodrošina Taisnīguma principa un teiciena ‘Viens likums, viena taisnība visiem” realizācija dzīvē).

Tautieti! Ir pēdējais laiks atbrīvoties no Tautas varu uzurpējušo politisko partiju jūga.

Latvijā, jau kopš PSRS totalitārā režīma okupācijas notika plānveidīga latviešu tautas politiskā un morālā degradācija, kuru kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991.gadā turpina Tautas varu uzurpējusi, bijušo komunistu funkcionāru un viņu pakalpiņu izveidotā politisko partiju sistēma.

Galvenā problēma Latvijā ir tā, ka politiku valstī joprojām nosaka nebūtībā aizgājušā PSRS okupācijas režīma pabiras –LPSR kompartijas  nomenklatūras darboņi un viņu ielikteņi Saeimā un valsts pārvaldē. Viņi ir izveidojuši savu “Veiksmes stāstu” valsti Latvijā, jo veiksmīgi izmanto sen pārbaudītu metodi – Skaldi un Valdi. Latviešu tautas pilngadību sasniegušo indivīdu bailīgums, gļēvums un nenoteiktība (galvenokārt latvieši inteliģences, kuras pienākums, savas izglītības un garīgās attīstības līmeņa dēļ, bija nepieļaut brūkošās PSRS komunistu nomenklatūras nonākšanu valsts pārvaldes struktūrās) ir visu Latvijas iedzīvotāju nedienu (valsts prihvatizācija, izsaimniekošana, izzagšana, tautas grimšana nabadzībā, iedzīvotāju izbraukšana no Latvijas labākas dzīves meklējumos, tautas kalpu „Veiksmes stāsti” ,utt.) cēlonis.

Svarīgākais jautājums šeit ir – Vai to var mainīt? Atbilde ir īsa. Jā!

To var mainīt tikai tautas vairākums aktīvi aizstāvot savas tiesības. Lai tauta to varētu mainīt ir vajadzīga tikai katra latvieša personīgās atbildības, par savu Tēvzemi un tautu, veidošanās un tautas dēlu un meitu vēlme Kopdarbojoties panākt Taisnīguma un Tautvaldības ( Valsts pārvaldes darba kontrole ir katra Latvijas iedzīvotāja pienākums) principu īstenošanu Latvijā. Tiem, kam rūp Latvijas un tautas liktenis ir jāvienojas kopējai cīņai pret pastāvošo politisko partiju izveidoto valsts pārvaldes diktatūru un Kopdarbībā jāpanāk valsts pārvaldes atbrīvošana no negodīgām, korumpētām, alkatīgām un cinisma pilnām amatpersonām.

Ja tauta turpinās balsot par tiem, kuri sēž Saeimā vai kādreiz tur ir sēdējuši, nekas Latvijā nemainīsies. Turpināsies tikai ekonomiska rakstura genocīds pret Latvijas iedzīvotājiem, piespiežot cilvēkus braukt prom no Latvijas labākas dzīves meklējumos un ‘tautas kalpu” personīgo “Veiksmes stāstu ” veidošana.

Leave a Comment

Scroll to Top