PĒDĒJAIS LAIKS ATBRĪVOTIES NO PARTIJU JŪGA.

Tautieti!

Tikai pati tauta, ar katra tās pārstāvja aktīvu līdzdarbošanos politikā, ir spējīga pārtraukt Latvijas izsaimniekotāju patvaļu. Tāpēc, ja Tev rūp tautas un Tēvzemes liktenis nestāvi malā un izpildi savu pienākumu pret savu valsti un tautu.

Tagad, ir pienācis Tavs laiks.

Aicinu Tevi kļūt par politiskās partijas „Tēvzemes Mantojums” biedru un kopā ar līdzīgi domājošajiem tautiešiem panākt latviešu tautas atbrīvošanu no tautas varu uzurpējušo politisko partiju jūga un kopīgiem spēkiem radīt apstākļus latviešu tautas atdzimšanai un tās uzplaukumam.

Tautieši! Kļūstiet taču vienreiz drosmīgi un ar savu aktīvu līdzdalību palīdziet atbrīvot Latviju no negodīgu politiķu un pārkrāsojušos komunistu/Kangaru ietekmes, valsts pārvaldi no kampējiem, mahinatoriem un ekonomisko grupējumu pakalpiņiem.

Tautieši! Dariet to lai jūsu bērniem, mazbērniem, vecākiem un vecvecākiem un pārējiem Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodrošināta pārtikusi dzīve, kvalitatīva veselības aprūpe un izglītība. Atcerieties, to izdarīt varat tikai jūs paši. Atcerieties to, ka neatkarīgu Latviju mums izcīnīja mūsu senči un to latviešu tautai  viņi nodeva kā Tēvzemes mantojumu. Tāpēc, mūsu visu pienākums ir to sargāt un nodod latviešu tautas nākamajām paaudzēm kā viņu likumīgo Tēvzemes mantojumu.

Tautieši! Kopā mēs varam glābt mūsu Tēvzemi un latviešu tautu no iznīcības un Kopdarbībā panākt sociāli taisnīgas un latviskas Latvijas izveidi, kurā galvenā vērtība ir izglītots, kulturāls, iniciatīvas pilns un politiski aktīvs Cilvēks, kuram galvenās rakstura iezīmes ir taisnīguma izjūta, godaprāts, darba mīlestība, mīlestība pret savu ģimeni, tautu un Tēvzemi, cieņa pret saviem līdzcilvēkiem un gatavība palīdzēt cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši nelaimē.

Aicinu Jūs izplatīt šo rakstu Jums pazīstamajiem cilvēkiem, kuriem rūp latviešu tautas un Tēvzemes liktenis, un aicināt viņus iestāties partijas „Tēvzemes mantojums” rindās.

Iesniegums partijas “Tēvzemes mantojums” valdei par uzņemšanu partijā.

Saules mūžu Jūsu dzimtām, tautai un Tēvzemei vēlot!

Alfrēds Buls

27.05.2018.

Leave a Comment

Scroll to Top