AICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM!

Aicinājums Latvijas iedzīvotājiemAICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM, KURI CIENA SAVUS LĪDZCILVĒKUS UN GODĀ TĒVZEMI!

Atjaunotās neatkarības laikā Latvija ir zaudējusi ap 30% iedzīvotāju. Otrā pasaules kara laikā Latvija no katriem trim iedzīvotājiem zaudēja vienu. Iznāk, ka šajos neatkarības gados Latvija ir zaudējusi apmēram tikpat daudz iedzīvotāju, cik Otrā pasaules kara laikā! Aptaujas liecina, ka uz ārzemēm labprāt dotos dzīvot 33% Latvijas iedzīvotāju. Pēdējā laikā Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk ar ātrumu 19 000 – 20 000 gadā. Un traģiskākais ir tas, ka no Latvijas aizbrauc nevis okupācijas laikā nometinātās militārpersonas un Latvijā uz dzīvi palikušie iebraucēji no bijušajām PSRS republikām, bet cilvēki, kuri savā tēvzemē ar savu darbu nav varējuši nodrošināt cilvēka cienīgai dzīvei visnepieciešamāko – pajumti, pārtiku, apģērbu.

Faktiski, latviešu tautas traģēdija turpinās un tās galvenais iemesls ir Latvijas likumdošanas un izpildvaras, tautas likumīgās intereses neaizstāvošas, realizētās politikas sekas.

Iedzīvotājiem ir uzlikts tik smags mājokļu izmaksu un nodokļu slogs, ka laikā no 2013. līdz 2015. gadam Latvijas iedzīvotājiem tika atņemtas 182 000 īpašumu vienības. Nodokļu un hipotekāro kredītu sloga dēļ tūkstošiem ģimeņu ir spiestas pamest savas dzimtas dzīvesvietas.  Latvijā ir noteikta tik zema minimālā alga, ka par šo algu cilvēks nevar uzturēt pats sevi, par ģimeni nemaz nerunājot. 70 procentiem Latvijas pensionāru ikmēneša ienākumi ir zemāki par noteikto nabadzības slieksni. Darbaspēka trūkumu politiķi plāno atrisināt ar lēta darbaspēka importu no trešās pasaules valstīm. Tas apdraud valsts drošību un latviešu tautas pastāvēšanu. Ir liels pamats ticēt žurnāla Politico apgalvojumam, ka Latvija ir „izzūdoša” valsts un tās iedzīvotāju samazinājums kopš 2000.gada ir lielākais pasaulē.

Visus šos gadus Latviju ir pārvaldījusi bijušo LPSR AP deputātu grupējumu izveidotā politisko partiju sistēma. Tā saucamie „ekonomiskie” grupējumi un dažādi klani partijām ziedo lielas naudas summas lai pēc tam caur uzpirkto partiju ietekmi tiktu pie vēl lielākas naudas. Pie varas esošajām partijām šī milzīgā nauda ir vajadzīga ne tik daudz vēlētāju informēšanai kā vēlētāju apdullināšanai ar spilgtu un skaļu reklāmu palīdzību.

Tāpēc Latvijā pie varas ir jānāk citiem spēkiem, ne tiem, kas tikai saucas sociāldemokrāti, bet kreisi nacionāliem spēkiem, kas nāk ar citādu programmu, kam rūp visas tautas, ne tikai saujiņas izredzēto intereses. Valsts pārvaldes struktūras ir jāpiespiež kalpot tautai, nevis vietējā lielkapitāla un globālo korporāciju interesēm. Tikai sociālā taisnīguma, solidaritātes un tiesiskuma principu realizēšana  var nodrošināt pakāpenisku visu Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa izaugsmi (vismaz līdz vidējam ES labklājības līmenim), stiprināt latviešu tautas nacionālo pašapziņu un Latvijas valstiskuma pamatus. Latvija nav neizdevusies valsts, kā to apgalvo mūsu ienaidnieki un mēs ticam tās nākotnei.

Partija „Tēvzemes mantojums” aicina tautiešus aktīvi atbalstīt  programmas uzstādītā mērķa – sociāli taisnīga un latviska Latvija – sasniegšanu. Mērķa sasniegšanai kā galvenos uzskatām sekojošus mūsu programmas punktus:

 • Ieviest mažoritāro (vai vismaz jaukto) vēlēšanu sistēmu ar vēlētāju tiesībām atsaukt deputātus, kuri nepilda vēlētājiem dotos solījumus. Patreizējā kārtība (balsošana par partiju listēm) izslēdz sacensības principu un ir lielāka varbūtība, ka tiek ievēlēti sarakstā augstāk stāvošie kandidāti nevis cilvēki, kas būtu tikuši ievēlēti godīgas ideju sacensības rezultātā.
 • Panākt valsts varas (likumdošanas, izpildvaras, tiesu) struktūru atklātu, efektīvu, un caurspīdīgu darbu, racionālu valsts institūciju finansējuma izlietošanu visu iedzīvotāju interesēs. Noteikt valsts amatpersonu personīgo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
 • Valsts pārvaldes reformu rezultātā radīt skaitliski nelielu valsts pārvaldi, kura nodrošinātu efektīvu  valsts pārvaldes institūciju darbību, tiesiskuma ievērošanu un lietderīgu publisko resursu izlietojumu. Tai ir jāsamazina birokrātisko slogu un jānodrošina  kvalitatīvus un pieejamus publiskos pakalpojumus.
 • Panākt Latvijas pilsoņu aktīvu līdzdalību valsts pārvaldē un amatpersonu darba  kontrolē.
 • Panākt likumdošanas aktu, kuri neatbilst tautas vairākuma interesēm, pārskatīšanu. Atcelt pilsoņu līdzdalību nesamērīgi ierobežojošo 2012.gada grozījumu likumā ‘’Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, kas paredz, ka likuma projekta iniciatoriem ir jāsavāc~150 000 parakstus.
 • Nodokļu sistēmai jānodrošina vienkāršība, taisnīgums un solidaritātes principa ievērošana.Ieviest progresīvo nodokli visiem ienākumu veidiem un īpašumam.  Neaplikt ar NĪN vienīgo mājokli, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 50 000 EUR un pirmos 2000 kvadrātmetrus zemes. Progresivitātes skalu noteikt  saistītu ar kopējiem ienākumiem uz ģimenes (mājsaimniecības) locekli.
 • Aizliegt partijām pieņemt ziedojumus no personām, kuras nav dotās partijas biedri. Tas varētu apgrūtināt „ekonomisko” grupējumu iespējas uzpirkt partijas.
 • Noteikt minimālo algu 60% apmērā no vidējas algas valstī. Noteikt, ka pensijas, kas ir zemākas par pusi no vidējās algas valstī nav apliekamas ar nodokli. Minimālām pensijām  un pabalstiem ir jānodrošina cilvēkiem dzīves līmeni, kas atbilst mūsdienu starptautiskajiem standartiem.
 • Panākt lauku vides, mazpilsētu un mazo un vidējo zemnieku saimniecību saglabāšanu un attīstību. Atbalstīt mazā un vidējā biznesa pārstāvjus Latvijas laukos un mazpilsētās.
 • Panākt izmaiņas Krimināllikumā – noilguma nepiemērošana valsts pārvaldē pastrādātajiem noziegumiem (valsts pārvaldes institūcijām piešķirto finanšu līdzekļu un materiāltehnisko līdzekļu izsaimniekošana,  izšķērdēšana, piesavināšanās).
 • Zinātnei piešķirt 1,5% (pašlaik 0,12%) no IKP kā to valdība bija solījusi Eiropas Komisijai.
 • Ar likumu noteikt finansējuma pieaugumu veselības aprūpei par 0,5% no IKP gadā līdz tas sasniedz vismaz 5% no IKP, kā to Latvijai  2014.gadā rekomendēja Pasaules Veselības organizācija.
 • Nodrošināt pietiekamu finansējuma piešķiršanu bērnu dzimstības veicinošo pasākumu realizēšanai un re-emigrācijas veicināšanai.
 • Nepieļaut jaunu imigrantu uzņemšanu Latvijā, jo pamatnācija (latvieši) ir tikai nedaudz virs 60% no iedzīvotāju skaita. Liels cittautiešu īpatsvars ir drauds Latvijas drošībai un latviešu tautas nacionālai identitātei. Lai latviešu nācijas pastāvēšana nebūtu apdraudēta, tās īpatsvaram jābūt vismaz 75%.
 • Nezaudējot saikni ar pasaules kultūras vērtībām, izstrādāt nacionālo kultūras vērtību saglabāšanas un attīstības programmu, jo globalizācija rada nopietnus draudus nacionālās kultūras  saglabāšanai, veicinot tās degradāciju un iznīcināšanu.

 Godātie Latvijas pilsoņi! 

Ja Jums rūp Latvijas un tautas liktenis un ir pieņemamas partijas programmas pamatnostādnes, tad stājieties politiskās partijas „Tēvzemes Mantojums” rindās un kopīgiem spēkiem aizstāvēsim visu Latvijas iedzīvotāju, nevis nelielas saujiņas izredzēto intereses, kuri visu šo laiku savu labklājību ir vairojuši uz nodokļu maksātāju rēķina.

Iesniegums partijas “Tēvzemes mantojums” valdei par uzņemšanu partijā.

Ar cieņu,

Partijas „Tēvzemes Mantojums” valdes priekšsēdētājs Alfrēds Buls.

Leave a Comment

Scroll to Top