14. SAEIMAS VĒLĒŠANU KOPSAVILKUMS

Partijas “Tēvzemes mantojums” biedru aptaujas kopsavilkums pēc 14. Saeimas vēlēšanām partiju apvienības “Apvienība Latvijai” sarakstā (2022) APTAUJAS KOPSAVILKUMS Vai saņemtā un pieejamā informācija bija saprotama par partiju apvienību ” Apvienība Latvijai? Jā (4 atbildes). Bija saprotama, bet grūti pielietojama. Saņēmu tikai šo to pastarpinātā veidā, jo sociālajos tīklos nepiedalos. (Informācija tikusi izplatīta WhatsAppā). Bija saprotama, bet …

14. SAEIMAS VĒLĒŠANU KOPSAVILKUMS Lasīt tālāk »

14. SAEIMAS VĒLĒŠANAS

Partija “Tēvzemes mantojums” piedalās 14. Saeimas vēlēšanās partiju apvienības “Apvienība Latvijai” sarakstā (2022) KANDIDĀTI:  Rīgas vēlēšanu apgabals. 1. Riņķis Jānis – augstākā izglītība, Eiropas kristīgā akadēmija. 2. Lapinskis Jānis – augstākā izglītība, Latvijas universitāte. 3. Āboliņš Jānis – augstākā izglītība, Daugavpils universitāte. 4. Bernis Artūrs – augstākā izglītība, Latvijas universitāte. 5. Kona Ineta – augstākā izglītība, Rīgas …

14. SAEIMAS VĒLĒŠANAS Lasīt tālāk »

Partijas “Tēvzemes mantojums” 2022. gada kongress.

Partijas “Tēvzemes mantojums” 2022. gada kongress. Partijas “Tēvzemes mantojums” biedru pārstāvju sapulce (kongress) notiks šā gada 17.jūlijā, Rīgā, M.Keldiša ielā 11-1. Reģistrācijas sākums 11:00, sapulces sākums 11:30.  Tuvākas ziņas pa telefonu 29724334, vai krumins.karlis@gmail.com.     Dienas kārtība: 1. Dalībnieku reģistrācija -11:00. 2. Sapulces atklāšana, sapulces vadītāja, protokolista, mandātu komisijas un balsu skaitītāju ievēlēšana, uzstāšanās reglamenta …

Partijas “Tēvzemes mantojums” 2022. gada kongress. Lasīt tālāk »

NEPIECIEŠAMAS KARDINĀLAS REFORMAS.

Latvija ir tik dziļā bedrē, ka ar vienkāršām manipulācijām ar neapliekamo minimumu no tās izkļūt nespēsim. Mūsu nodokļu sistēma ir nevajadzīgi sarežģīta un nav ražošanas attīstību veicinoša. Tāpēc ir nepieciešamas nodokļu sistēmas kardinālas reformas. Nekavējoties ir jālikvidē jebkāds darba spēka nodoklis. No algas ir izdarāmas tikai iemaksas strādājošā pensijas fondā. Tā rezultātā zudīs vajadzība maksāt …

NEPIECIEŠAMAS KARDINĀLAS REFORMAS. Lasīt tālāk »

PĒDĒJAIS LAIKS ATBRĪVOTIES NO PARTIJU JŪGA.

Tautieti! Ir pēdējais laiks atbrīvoties no Tautas varu uzurpējušo politisko partiju jūga. Korupcija, visatļautība, finanšu līdzekļu izsaimniekošana, deputātu un valsts amatpersonu patvaļa pieņemot prettautiskus likumus un lēmumus ir novedusi tautu izmisumā. Saeimā sēdošo politisko partiju realizēto “Veiksmes stāstu” dēļ vairāki simti tūkstoši Latvijas iedzīvotāju bija spiesti pamest Latviju iztikas meklējumos. Lūdzu Jūs uzmanīgi iepazīties ar …

PĒDĒJAIS LAIKS ATBRĪVOTIES NO PARTIJU JŪGA. Lasīt tālāk »

AICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM!

AICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM, KURI CIENA SAVUS LĪDZCILVĒKUS UN GODĀ TĒVZEMI! Atjaunotās neatkarības laikā Latvija ir zaudējusi ap 30% iedzīvotāju. Otrā pasaules kara laikā Latvija no katriem trim iedzīvotājiem zaudēja vienu. Iznāk, ka šajos neatkarības gados Latvija ir zaudējusi apmēram tikpat daudz iedzīvotāju, cik Otrā pasaules kara laikā! Aptaujas liecina, ka uz ārzemēm labprāt dotos dzīvot …

AICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM! Lasīt tālāk »

KĀ PAREIZI PIEMĒROT PVN?

PVN raksturojumā ir teikts – Šis ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā un to reāli samaksā preces vai pakalpojuma galīgais patērētājs.  PVN tiek uzskatīts par nodokli, kas neskar uzņēmēju, jo netiek piemērots uzņēmējdarbības veikšanas procesā.  Nodokļa piederību netiešo nodokļu grupai nosaka tā netiešā maksāšanas kārtība, jo nodokli reāli maksā kā preces vai …

KĀ PAREIZI PIEMĒROT PVN? Lasīt tālāk »

LATVIJA IR VIENĪGĀ VIETA PASAULĒ.

Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu tauta var izdzīvot un attīstīties. Tas ir Latvijas valsts izveidošanas un pastāvēšanas pamatmērķis un galvenā jēga. Minētā pamatmērķa realizēšanu latviešu tauta ir deleģējusi valsts pārvaldes institūcijām. Taču, lai valsts pārvalde svēti pildītu šo svarīgāko uzdevumu, ikviena latviešu tautas pārstāvja pienākums ir kontrolēt valsts pārvaldes institūciju amatpersonu darba atbilstību …

LATVIJA IR VIENĪGĀ VIETA PASAULĒ. Lasīt tālāk »

KĀPĒC VAJADZĪGS NACIONĀLISMS?

(Pārpublicēts no avīzes “Latvietis Latvijā” saīsināti) Šis in­stinkts vis­vai­rāk iz­pau­žas tau­tas dzī­ves eks­trē­mos ap­stāk­ļos un it se­viš­ķi ap­stāk­ļos, kad ap­drau­dē­ta ir tau­tas pas­tā­vē­ša­na nā­kot­nē. Tā­dos ap­stāk­ļos tau­tas ar­he­tips no­sa­ka vi­su tau­tas gri­bu un ap­zi­ņu. Arī tad, kad tau­tas pas­tā­vē­ša­na ne­tiek ap­drau­dē­ta, na­ci­onā­lisms ir paš­vēr­tī­ba, jo na­ci­onā­lisms ir ko­pī­bas un vien­prā­tī­bas ap­zi­ņa. Tas pre­tsta­tā so­ci­ālis­mam ne­aici­na šķi­ras uz …

KĀPĒC VAJADZĪGS NACIONĀLISMS? Lasīt tālāk »

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI!

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI! Politika, kuru, sākot ar 1991.gadu, realizēja un turpina realizēt deputāti un atbildīgās valsts amatpersonas, ir prettautiska. Tā nekad nav veicinājusi un arī tagad neveicina tautas labklājības izaugsmi un nenodrošina Latvijas iedzīvotājiem elementārās sociālās garantijas. Īstenībā tā ir Latvijas iedzīvotāju pazemošana.  Šīs bezatbildīgas politikas rezultātā ir katastrofāli palielinājies Latvijas parāds un ir izveidojusies …

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI! Lasīt tālāk »

Scroll to Top