ZINĀTNIEKI MEKLĒ 4. ATMODAS FORMULU.

4. AtmodaZinātnieki meklē 4. Atmodas formulu, kura ir jau ierakstīta Satversmē!

Tie, kam ir bail vai vienkārši negrib ziedot daļu savas dzīves tautas interešu aizsardzībai un Tēvzemes labklājībai, vienmēr atradīs iemeslus neko nedarīt un meklēs visādas maģiskas formulas, tai skaitā arī 4. Atmodai.

Pamatformulu nevajag meklēt, tā ir ierakstīta Satversmē – I nodaļa. Vispārējie noteikumi

2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Latvijas patriotiem vajag tikai pārkāpt pāri savam Ego un apvienoties Kopdarbībai un panākt tautas varas uzurpatoru LPSR AP deputātu (pārsvarā bijušā asiņainā komunisma režīma pakalpiņi) radīto politisko partiju (Saeimā iekļuvušo) diktatūras sagrāvi un atgriezt Latvijas valsts suverēno varu tautai.

Lai Pamatformulu īstenotu dzīvē ir nepieciešams īstenot virkni pasākumu, bez kuru realizācijas Pamatformula nekad netiks realizēta. Un svarīgākais ir tas, ka to nekad nerealizēs neviena politiska partija, jo pamatformula neatbilsts nevienas politiskās partijas uzstādījumiem un programmām.

Nepieciešamo pasākumu Kods – Kopdarbība, Tautas un Tēvzemes interešu stādīšana augstāk par partiju uzstādījumiem, Tēvzemes mīlestība, Taisnīguma princips, Cieņa pret līdzcilvēkiem, spēja nesavtīgi ziedot daļu no savas dzīves Tautas un Tēvzemes labklājības izaugsmei. Protams Kodu varētu papildināt, bet vai ir vajadzīgs Perfekts veidojums. Varbūt vēl varētu to papildināt ar svarīgu rakstura iezīmi – Paškritiskums (spēja reāli izvērtēt savu devumu Kopdarbības mērķu realizācijā).

Katra LR pilsoņa pienākums ir kopīgiem spēkiem panākt 1918.gada 18.novembrī proklamētās LR atjaunošanu, Latvijas valsts un latviešu tautas glābšanu no ilgstošās ekonomiskās, politiskās un demogrāfiskās krīzes un ar savu darbu vairot Tēvzemes labklājību un stiprināt demokrātiskās sabiedrības pamatus.

Latvijas patriot! Tagad, ir pienācis Tavs laiks.

NESTĀVI MALĀ un VIENALDZĪGI NEVĒRO, kā korumpētie un negodīgie politiķi un dažādu līmeņu amatpersonas valsts pārvaldē izsaimnieko Latvijas Republikas (LR) finanšu līdzekļus, diskriminē, pazemo Latvijas iedzīvotājus un realizē ekonomisko genocīdu pret tautu.

Nāc TĒVZEMES un TAUTAS LIKUMĪGO PRASĪBU sargu pulkā un ar savu aktīvu līdzdalību palīdzi atbrīvot valsts pārvaldi no kampējiem, zagļiem un izvirtušajiem, kuru vienīgais dzīves mērķis ir savas labklājības vairošana uz Latvijas iedzīvotāju rēķina.

Nestāvi malā. Izpildi savu pienākumu pret savu valsti un tautu.

Latvijas patriot!

Vienalga kur esi, atceries vienu – Tu esi Latvijas daļa,

Jā Tēvzemes daļa! Daļa, no Latvijas mūsu!

Latvijas pazemotas.

Un tāpēc!

Mosties, celies, nāc Tēvzemes daļiņu pulkā,

Nāc, dedzi par Latviju, Dodi tai sevi un nejautā, ko tā tev spēj dod.

Nāc dari, neguris dari Tēvzemes labā, vairo tās spēku.

Spēku, kas Taisnības vārdā,

Latvijas pazemotājus reiz mēslainē trieks.

Saules mūžu latviešu tautai un Tēvzemei vēlot!

Alfrēds Buls

09.03.2018.

Leave a Comment

Scroll to Top