latvieši

NEPIECIEŠAMAS KARDINĀLAS REFORMAS.

Latvija ir tik dziļā bedrē, ka ar vienkāršām manipulācijām ar neapliekamo minimumu no tās izkļūt nespēsim. Mūsu nodokļu sistēma ir nevajadzīgi sarežģīta un nav ražošanas attīstību veicinoša. Tāpēc ir nepieciešamas nodokļu sistēmas kardinālas reformas. Nekavējoties ir jālikvidē jebkāds darba spēka nodoklis. No algas ir izdarāmas tikai iemaksas strādājošā pensijas fondā. Tā rezultātā zudīs vajadzība maksāt […]

NEPIECIEŠAMAS KARDINĀLAS REFORMAS. Lasīt tālāk »

LATVIJA IR VIENĪGĀ VIETA PASAULĒ.

Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu tauta var izdzīvot un attīstīties. Tas ir Latvijas valsts izveidošanas un pastāvēšanas pamatmērķis un galvenā jēga. Minētā pamatmērķa realizēšanu latviešu tauta ir deleģējusi valsts pārvaldes institūcijām. Taču, lai valsts pārvalde svēti pildītu šo svarīgāko uzdevumu, ikviena latviešu tautas pārstāvja pienākums ir kontrolēt valsts pārvaldes institūciju amatpersonu darba atbilstību

LATVIJA IR VIENĪGĀ VIETA PASAULĒ. Lasīt tālāk »

Scroll to Top