LATVIJA IR VIENĪGĀ VIETA PASAULĒ.

Latviešu tautaLatvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu tauta var izdzīvot un attīstīties.

Tas ir Latvijas valsts izveidošanas un pastāvēšanas pamatmērķis un galvenā jēga. Minētā pamatmērķa realizēšanu latviešu tauta ir deleģējusi valsts pārvaldes institūcijām. Taču, lai valsts pārvalde svēti pildītu šo svarīgāko uzdevumu, ikviena latviešu tautas pārstāvja pienākums ir kontrolēt valsts pārvaldes institūciju amatpersonu darba atbilstību Latvijas pamatlikuma (Satversme) un latviešu tautas vairākuma prasībām.
Tas nozīmē, ka ikviena Latvijas Republikas pilsoņa konstitucionālais pienākums ir:
aktīvi realizēt Tautvaldības principu (valsts amatpersonu darba likumības kontrole ir katra LR pilsoņa pienākums);
• aktīvi aizstāvēt LR Satversmi un valsts demokrātisko iekārtu no iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem un darīt visu iespējamo, lai valsts pamati netiktu vājināti un grauti;
• panākt, lai Latvijas valsts nacionālās identitātes pamatus (latviešu nācijas vēsturi, latviešu valodu un kultūru) respektētu visi LR iedzīvotāji;
• panākt, ka visi LR iedzīvotāji ar cieņu izturas pret latviešu valodu kā kopējo saziņas valodu;
• panākt sociālā Taisnīguma principa un teiciena „Viena likums – viena taisnība visiem” konsekventu realizēšanu Latvijā;
• būt atbildīgam, principiālam, drosmīgam un solidāram savas Tēvzemes un latviešu tautas likumīgo interešu aizstāvēšanā;
Tātad, katra latvieša pienākums ir aktīvi rīkoties un aizstāvēt Tēvzemes un latviešu tautas intereses, nevis sēdēt un gaidīt, ka kāds Glābējs atnāks no malas, sakārtos Latviju un glābs latviešu tautu no iznīcības.
Latviešiem nav neviena citas zemes kur pastāvēt un attīstīties. Tāpēc, latviešiem mūsdienās visvarīgākais jautājums ir “vai latviešu nācija spēs izdzīvot un attīstīties arī nākotnē”. Lai uz to latviešu tauta kā nacionālā kopa spētu atbildēt katram latvietim personīgi ir jāatbild uz diviem svarīgiem jautājumiem:
  1. vai latvieši grib pastāvēt kā nācija saglabājot un uzturot savu valodu un kultūru;

  2. vai latvieši vēlas saglabāt savu nacionālu valsti, kurā vienīgais likumīgais saimnieks ir latviešu tauta.

Aicinu ikvienu latvieti atbildēt uz šiem jautājumiem un mainīt savu attieksmi pret savu Tēvzemi un tautu.
Atcerieties!
Lai mainītu savu attieksmi pret savu Tēvzemi un tautu nav nepieciešams ilgs laiks. Vajag tikai saprast iemeslus, kāpēc mūsu senči cīnījās un krita par Latvijas brīvību. Viņi zināja, ka latviešu tauta var izdzīvot tikai Neatkarīgā un Plaukstošā Latvijā, kurā svēti tiek ievērots Taisnīguma princips.
Latvieti!

Ieklausies savā sirdsbalsī un Mainies. Mainies pats un palīdzi mainīties saviem līdzcilvēkiem.

Ja gribi lai Tava dzimta, latviešu tautas nākošās paaudzes un Tavi līdzcilvēki dzīvotu sociāli taisnīgā un latviskā Latvijā, Latvijā, kurā katram tās iedzīvotājam tiek nodrošināta cilvēku cienīga dzīve, nevis balansēšana uz izdzīvošanas robežas, tad pievienoties manai domubiedru grupai un Kopdarbībā (tai skaitā iegūstot pietiekošu pārstāvniecību Saeimā) iedvesmosim tautiešus aizstāvēt latviešu tautas likumīgās tiesības dzīvot plaukstošā Latvijā un panāksim teiciena „Viens likums, viena taisnība visiem” konsekventu realizēšanu dzīvē.
Ja Tev ir Atbildības sajūta par savas Tēvzemes un latviešu tautas likteni un esi gatavs ar savu darbu palīdzēt izveidot valsti, kurā galvenā pamatvērtība ir Cilvēks, tad nestāvi malā un kopā ar līdzīgi domājošajiem panāc latviešu tautas iesaistīšanu Tautvaldības principa (valsts amatpersonu darba kontrole ir katra Latvijas pilsoņa pienākums) realizācijā pašvaldībās un valstī kopumā.
Informāciju par savu lēmumu piedalīties Tēvzemes sakārtošanā un latviešu tautas nākotnes veidošanā sūtiet uz e-pasta adresi: tevzemesmantojums@gmail.com,
Aicinu Jūs izplatīt šo informāciju Jums pazīstamajiem cilvēkiem, kuriem rūp latviešu tautas un Tēvzemes liktenis,
Labklājību, panākumus un veselību Jums, Jūsu dzimtām un visiem latviešiem Latvijā un plašajā pasaulē vēlot,
Ar cieņu,
Alfrēds Buls (26694977, alfbu@inbox.lv)
17.04.2018.

Leave a Comment

Scroll to Top