DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

TIESLIETAS

TieslietasRisināt jautājumu par tiesnešu, prokuroru, augsta ranga valsts amatpersonu disciplinārpārkāpumu izmeklēšanas sistēmas izveidi, kura spētu veikt objektīvu disciplinārpārkāpumu izmeklēšanu.

Izstrādāt un ieviest maksātnespējas administratoru un tiesu izpildītāju uzraudzības sistēmu.

Tiesu izpildītājam jābūt valsts amatpersonai un jāpakļaujas tikai likumam un tiesai.

Normatīvajos aktos paredzēt iespēju publicēt informāciju, kurai ir liela sabiedriska nozīme, kad kriminālprocess ir izbeigts.

Panākt prioritātes noteikšanu izskatāmām lietām darba un mājokļa tiesībās. Administratīvajā tiesā nodrošināt personas un iestādes vienlīdzību.

Izstrādāt un ieviest maksātnespējas administratoru un tiesu izpildītāju uzraudzības sistēmu.

Čekas maisu saturu darīt publiski pieejamu tūlīt un nekavējoties (izņemot viņā Saulē aizgājušo čekistu lietas).

Panākt izmaiņas Krimināllikumā – noilguma nepiemērošana valsts pārvaldē pastrādātajiem noziegumiem (valsts pārvaldes institūcijām piešķirto finanšu līdzekļu un materiāltehnisko līdzekļu izsaimniekošana,  izšķērdēšana, piesavināšanās).

No topics were found here

Scroll to Top