DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

SABIEDRĪBA

Sabiedrība

Veicināt sabiedrisko organizāciju iesaisti ES fondu un citu finanšu līdzekļu sadales un efektīvā izlietojuma kontrolē.

Iesaistīt tautiešus latviešu re-emigrācijas jautājuma risināšanā.

Panākt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību valsts pārvaldes amatpersonu darba  atklātības kontrolē.

Veicināt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedriskā dzīvē.

Ciešā sadarbībā ar arodbiedrības organizācijām risināt darba ņēmēju problēmas.

Ciešā sadarbībā ar pensionāru apvienībām risināt pensionāru problēmas.

Panākt mērķtiecīgu atbalstu latviešiem dzīvojošiem ārvalstīs ar mērķi uzturēt viņu identitāti un saikni ar Latviju.

No topics were found here

Scroll to Top