DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

NODOKĻI

NodokļiNodokļu sistēmai jānodrošina vienkāršība, taisnīgums un solidaritātes principa ievērošana, kā arī  jāveicina Latvijas iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā.

Ieviest progresīvo nodokli visiem ienākumu veidiem un īpašumam. Progresivitātes skalu noteikt  saistītu ar kopējiem ienākumiem uz ģimenes (mājsaimniecības) locekli.

Panākt nodokļu sloga samazināšanu trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Ieviest nodokli luksus precēm (ekskluzīvas automašīnas, jahtas un gaisa transports).

Saglabāt 9% likmi mikrouzņēmumu nodoklim.

Noteikt 5% PVN likmi iedzīvotāju pamatvajadzības nodrošinošajiem produktiem un pakalpojumiem.

Noteikt 5% PVN likmi medicīnas precēm un zīdaiņu produktiem.

Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli vienīgo mājokli, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 50 000 EUR un pirmos 2000 kvadrātmetrus zemes pie mājas. Nekustamiem īpašumiem, kuru kadastrālā  vērtība ir lielāka par 50000 EUR, noteikt progresīvu nodokli.

Pensijas, kas ir mazākas par minimālo algu, atbrīvot no ienākuma nodokļa. Pensijām, kas ir augstākas par vidējo darba algu tautsaimniecībā, piemērot progresīvo ienākuma nodokli.

Izstrādāt nepieciešamos likumdošanas aktus (sadarbībā ar citām ES valstīm) cīņai ar nodokļu slēpējiem ārzonās.

Transporta nodokli iekļaut degvielas cenā.

Panākt nodokļu nemaksātāju un ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu efektīvu realizēšanu.

Panākt birokrātiskā sloga samazināšanu mazajiem un individuālajiem uzņēmumiem.

 

No topics were found here

Scroll to Top