DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

KULTŪRA

KultūraStiprināt latvisku kultūrvidi un identitāti. Kultūras finansēšanai novirzīt daļu no akcīzes nodokļa.

Risināsim jautājumu par  nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanas un attīstības programmu izstrādi un nepieciešamā finansējuma apjoma piešķiršanu. Izstrādāt nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanas un attīstības programmu.

Atbalstīt pašdarbības kolektīvus reģionos/novados. Turpināt pastāvīgu materiālo atbalstu tautas mākslas radošajiem kolektīviem kultūras centros, nesasteigt sākušos pāreju uz projektu finansēšanas sistēmu.

Veicināt augstas kvalitātes profesionālās kultūras pieejamību reģionos/novados.

Nodrošināt kultūras un sporta infrastruktūras (bibliotēka , kultūras nami, sporta zāles, stadioni) pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Panākt valsts mērķtiecīgu atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs, lai uzturētu tās identitāti un saikni ar Latviju.

No topics were found here

Scroll to Top