DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

IZGLĪTĪBA

IzglītībaNo valsts budžeta finansētajās izglītības iestādēs mācības notiek valsts valodā, mazākumtautību skolās skolēni papildus apgūst savu dzimto valodu, kultūru un vēsturi. Palielināt finansējumu augstākajai izglītībai. Ieviest pasniedzēju vecuma cenzu augstskolās. Palielināt budžeta vietu skaitu augstskolās.

Augstskolās nomainīt savā laikā padomju sistēmu slavinošo pasniedzēju kontingentu ar jauniem neatkarīgās Latvijas laikā izglītību ieguvušiem mācību spēkiem.

Risināt jautājumu par konkurētspējīgas interešu un mūžizglītības (kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši Latvijas darba tirgus prasībām) pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem visas dzīves garumā.

Valsts apmaksātās mācību iestādēs, sākot ar bērnu dārzu, pakāpeniski pāriet uz izglītību valsts valodā (izņemot ar nacionālās minoritātes kultūru saistītos mācību priekšmetos).

Ieviest obligāto vidējo izglītību, tai skaitā obligāto profesionālo.

Risināt jautājumu par latgaliešu valodas fakultatīvas apmācības nodrošināšanu visās Latgales skolās. Atbalstīt mazo lauku skolu saglabāšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, lai nodrošinātu bērnu izglītību vismaz līdz 4. klasei (ieskaitot).

Apturēt skolu likvidāciju, jo tas ir pretrunā ar Latvijas atdzimšanas plāniem.

Veicināt Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju starptautisko konkurētspēju. Pētnieciskos institūtus pievienot augstskolām.

Lai nodrošinātu jaunāko zinātnisko atklājumu ieviešanu ražošanā, nepieciešams izveidot atsevišķu tehnoloģiju pārneses atbalsta struktūrvienību.

Nodrošināt bezmaksas izglītību tautsaimniecībai būtiskajās eksaktajās, dabas un inženierzinātņu specialitātēs.

Veicināt skolu telpu racionālu izmantošanu vakaros kā sabiedriskās dzīves un pieaugušo izglītības centrus.

No topics were found here

Scroll to Top