DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

IEKŠLIETAS

IekšlietasNodrošināt VP darbiniekiem iespēju iegūt akadēmisko izglītību atjaunojot Policijas akadēmijas darbību.

Ieviest bargākas soda sankcijas par preču kontrabandu un kontrabandas preču tirdzniecību, nelegālā alkohola, narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecību.

Iesaistīt Latvijas pilsoņus sabiedriskās kārtības uzturēšanā un LR aizsardzības spēju stiprināšanā.

Panākt Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes materiāl –tehniskā nodrošinājuma atbilstību izpildāmo uzdevumu mūsdienu izaicinājumiem.

Panākt Latvijas Aizsargu organizācijas (LAO) sadarbību ar Valsts policiju (VP)

Pārtraukt uzturēšanās atļauju izsniegšanu par nekustamā īpašuma iegādi.

No topics were found here

Scroll to Top