DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

FINANSES

FinansesPanākt valsts vienotu darba atalgojuma sistēmas ieviešanu, kurā ir iekļautas visas valsts amatpersonas, valsts uzņēmumu vadība un visas amatpersonas, kuras saņem darba algu no valsts budžeta. Latvijas bankas vadības atalgojumu iekļaut vienotajā atalgojumu sistēmā. Izmainīt likumu par Latvijas banku un bankas vadības atalgojumu iekļaut vienotajā atalgojumu sistēmā.

Turpināt banku un citu finanšu uzņēmumu darbības kontroli, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska aizdevumiem, darījumiem ar atvasinātajiem vērtspapīriem un kriptovalūtām.

Veicināt krājaizdevumu sabiedrību sistēmas izveidi un attīstību.

Panākt, ka valsts pārvaldes vadošās amatpersonas nevar saņemt atalgojumu par vairāku amatu pildīšanu.

Panākt valsts pārvaldei, veselības aprūpei, kultūrai, izglītībai un drošības garantēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma rūpīgu kontroli.

Risināt jautājumu par  minimālās algas līmeņa palielināšanu līdz iztikas minimumam.

Panākt izmaiņas partiju finansēšanas likumā nosakot, ka ziedojumus partijas drīkst saņemt tikai no saviem partijas biedriem.

Panākt, lai valsts iestāžu un uzņēmumu, pašvaldību un pensiju banku kontus apkalpo Valsts kase vai Latvijas pasts.

Ierobežot ātro kredītu firmu darbību nosakot, ka procenti nedrīkst pārsniegt izsniegtā kredīta pamatsummu. Šis noteikums jāattiecina arī uz kolektoru (parādu piedzinēju) firmām. Kolektoru (parādu piedzinēju) firmu pakalpojumi jāapmaksā šo pakalpojumu pasūtītājam.

Atbalstīt krājaizdevumu sabiedrību veidošanu.

Izveidot vienotu atalgojuma sistēmu, kurā ir iekļautas visas valsts amatpersonas un valsts uzņēmumu vadība.

Atcelt naudas balvas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem un samazināt maksimālo prēmiju lielumu no 75% uz 50% no mēnešalgas.

No topics were found here

Scroll to Top