DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

ATPŪTA, SPORTS

Atpūta, sports

Veicināt skolas vecuma bērnu un jaunatnes nodarbošanos ar fizisko kultūru.

Uzlabot izglītības, kultūras un sporta iestāžu pārvaldību un finansēšanas kārtību.

Veicināt aktīvas atpūtas un tūrisma infrastruktūras izveidi Latvijas novados.

Veicināt skolas vecuma bērnu iesaisti Jaunsardzes kustībā un citās Latvijas jaunatnes organizācijās.

No topics were found here

Scroll to Top