DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

ZINĀTNE

Zinātne

Lai panāktu augstākas pievienotās vērtības produktu un modernu tehnoloģiju izstrādi, jāatbalsta  Latvijas zinātnieku zinātniski pētniecisko un inovatīvo darbību.

Panākt zinātnes finansējuma palielināšanu līdz 1,5% no IKP, kā to Latvijas valdība ir apsolījusi Eiropas komisijai, bet kas joprojām nepildās. Finansējuma prioritāte – starptautiski konkurētspējīgām pētniecības nozarēm.

No topics were found here

Scroll to Top