DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Veselības aizsardzībaAr likumu noteikt finansējuma pieaugumu veselības aprūpei par 0,5% no IKP gadā līdz tas sasniedz vismaz 5% no IKP.

Panākt savlaicīgu un kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu un medikamentu pieejamību, panākt caurskatāmu veselības nozares finansējumu.

Risināt jautājumu par sociāli neaizsargāto Latvijas iedzīvotāju valsts bezmaksas veselības aprūpi.

Veicināt Latvijā ražotas veselīgas pārtikas izmantošanu (bērnudārzi, skolas).

Pasargāt Latvijas iedzīvotājus no ģenētiski modificēto organismu radītajiem veselības riskiem.

Ieviest e-veselību visā pilnībā – tā lai ārsts datu bāzē varētu redzēt, pie kādiem ārstiem pacients ir bijis, kādi izmeklējumi un analīzes ir veiktas, kādas zāles izrakstītas.

Noteikt vecuma diapazonu/kritērijus iedzīvotājiem, kuriem obligāti ir jāiziet pārbaude uz HIV un nekavējoties jāuzsāk inficēto cilvēku ārstēšana.

Aizliegt pārtikas ražošanā izmantot veselībai kaitīgas vielas un aizliegt ievest veselībai kaitīgu pārtiku.

No topics were found here

Scroll to Top