DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

VALSTS PĀRVALDE

Valsts pārvalde  Valsts pārvaldei jānodrošina Latvijas suverenitātes, politiskās sistēmas demokratizācijas un Latvijas kā tiesiskas valsts stiprināšana.

Ieviest mažoritāro (vai vismaz jaukto) vēlēšanu sistēmu ar vēlētāju tiesībām atsaukt deputātus, kuri nepilda vēlētājiem dotos solījumus.

Panākt to, ka valsts prezidentu Saeimas deputāti ievēl atklātā balsojumā un to, ka pašvaldību vadītāji tiek ievēlēti tiešās vēlēšanās.

Panākt valsts varas (likumdošanas, izpildvaras, tiesu varas) struktūru optimizāciju, atklātu, efektīvu, un caurspīdīgu valsts pārvaldes darbu un racionālu valsts institūciju finansējuma izlietošanu visu iedzīvotāju interesēs.

Ieviest vienkāršu, efektīvu un atvērtu valsts pārvaldības sistēmu. Samazināt valsts pārvaldē strādājošo ierēdņu skaitu.

Samazināt ministriju skaitu un tām pakļauto institūciju skaitu.

Noteikt valsts amatpersonu personīgo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Panākt valsts un pašvaldības materiāltehnisko līdzekļu (autotransports, utt.) racionālas izmantošanas kontroles mehānisma izveidi un soda sistēmas ieviešanu valsts amatpersonām par valsts institūcijām, valsts uzņēmumiem, pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem piederošo materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu savtīgajiem nolūkiem;

Panākt korupcijas, ēnu ekonomikas, „savējo piesegšanas” un „savējo bīdīšanas amatos” enerģisku un stingru apkarošanu.

Atcelt grozījumus likumā ‘’Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”,  kas paredz prasību likuma projekta iniciatoriem pašiem savākt ~150 000 parakstus. Atstāt spēkā agrāko prasību, kas paredzēja savākt 10 000 parakstus. Nav reāli savākt 150 000 parakstus.

Status
Tēmas
Atbildes
Skatījumi
Lietotāji
Datums 
0
123
Uldis Godainis
Mar 16, 23
Mar 16, 23

Scroll to Top