DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

TRANSPORTS

TransportsAtjaunot autoceļu fondu. Ienākumus no degvielas akcīzes ieskaitīt Valsts autoceļu fondā nevis izlietot valsts budžeta papildināšanai.

Atbalstīt dzelzceļa elektrifikāciju.

Risināt jautājumu par valsts un reģionālās nozīmes ceļu infrastruktūras sakārtošanu un šim nolūkam piešķirto finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību visām iedzīvotāju kategorijām tā lai visi iedzīvotāji varētu nokļūt darba, mācību, veselības aprūpes vietās un valsts iestādēs.

Ieviest vienotu sabiedriskā transporta tīklu un tarifu visā valstī.

Panākt racionālu budžeta līdzekļu izmantošanu ielu, ceļu remontiem, velo un gājēju celiņu izbūvei piesaistot ES līdzekļus.

No topics were found here

Scroll to Top