DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

ENERĢĒTIKA

Enerģētika Veicināt energoresursu piegādes avotu dažādošanu.

Atbalstīt Latvijā pieejamo atjaunojamo energoresursu racionālāku izmantošanu, energoefektivitāti un energotaupību visās dzīves jomās. 

Saglabāt valsts īpašumu stratēģiskās enerģētikas nozarēs, regulējumu tirgiem, kur neveidojas konkurence. 

Atcelt subsīdijas nozarēs, kur veiksmīgi darbojas brīvais tirgus. 

Panākt elektroenerģijas tirgu kropļojošā obligātā iepirkuma apjomu un nosacījumu pārskatīšanu,  tarifos iekļautās OIK pamatotības un leģitimitātes izvērtēšanu.

 

No topics were found here

Scroll to Top