DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

AIZSARDZĪBA

AizsardzībaPanākt obligātā militārā dienesta atjaunošanu un Zemessardzes (ZS) apakšvienību dislokāciju visā Latvijas teritorijā un personāla kvalitatīvu apmācību.

Panākt Latvijas apstākļiem atbilstošu NBS modernizāciju un kaujas spēju izaugsmi.

Panākt ZS apakšvienību apbruņošanu ar moderniem prettanku un pretgaisa ieročiem. Aizsardzības budžetu izmantot tikai moderna nevis novecojuša bruņojuma iegādei.

Panākt piešķirto finanšu un materiāltehnisko līdzekļu efektīvu izmantošanu aizsardzības jomā.

Panākt ES līdzekļu piesaisti Latvijas austrumu robežas izbūvei, jo Latvijas austrumu robeža ir arī visas ES austrumu robeža.

Iespēju robežās integrēt Latvijas tautsaimniecību NATO militāri rūpnieciskajā kompleksā.

Panākt Latvijas Aizsargu organizācijas (LAO) sadarbību Robežsardzi kārtības uzturēšanā un LR robežas kontrolē.

Panākt Latvijas Aizsargu organizācijas (LAO) sadarbību ar Zemessardzes apakšvienībām Latvijas aizsardzības jomā.

Veicināt Jaunsardzes kustības attīstību un atbalstīt  Latvijas pilsoņu patriotisko audzināšanu.

Panākt iedzīvotāju izglītošanu civilās aizsardzības jautājumos.

No topics were found here

Scroll to Top